Hoa đất

Hoa handmade làm từ đất sét nhập Thái Lan, bền, đẹp và an toàn với sức khỏe.
Chính sách giá sỉ 
  • Lấy hàng 1 lần trên 5.000.000 chiết khấu 10% cho hóa dơn đó
  • Lấy hàng 1 lần trên 15.000.000 chiết khấu 30% cho hóa đơn đó.
Đối với khách hàng lâu dài, chính sách sẽ áp dụng theo chương trình cộng dồn, đến khi doanh số đạt :
  • 20.000.000 mức chiết khấu trở về sau cho từng lần lấy sản phẩm ( không yêu cầu bao nhiêu): là 20%
  • 25.000.000 mức chiết khấu về sau là 30%