Hoa đất‎ > ‎

Loại hoa khácThông tin sản phẩm: CHẬU DÂU NHÍ. 
MSP: D01
Kích thước: 12-15cm 
Giá: 170.000

Thông tin sản phẩm: LY DÂU
MSP:DL02
Kích thước: 18-20 cm 
Giá: 210.000


Thông tin sản phẩm: LY LOA KÈN SIZE NHỎ
MSP: LKT
Kích thước: 20-22cm 
Giá: 270.000
       
Thông tin sản phẩm: HOA DIÊN VỸ 
MSP: DV01
Kích thước: 30-35cm 
Giá: 420.000-550.000

Thông tin sản phẩm: TÚ CẦU TRUNG
MSP: TCT
Kích thước: cao 30-35cm , rộng 20cm 
Giá : 390.000


Thông tin sản phẩm: TÚ CẦU TRUNG
MSP: TCT
Kích thước: cao 30-35cm , rộng 20cm 
Giá : 390.000Thông tin sản phẩm: HOA LY 
MSP: LY 
Kích thước hoa : Trung (10-12cm) đại (15-18cm)
Kích thước cành: 50-65cm  
Giá : Trung - 130.000/cành 2 nụ 1 bông
         Đại - 185k/cành 2 nụ 1 bông
Comments