Nguyên liệu làm hoa


Thông tin sản phẩm: LÁ LAN HỒ ĐIỆP ĐẤT SÉT
MSP: NPLLL
Gía: 20.000-30.000-45.000

Thông tin sản phẩm: KẼM XI - KẼM NHỰA 
MSP : NPLK
heart emoticon Kẽm cành nhựa 40cm: 15.000/ bó 30 cây
heart emoticon Kẽm cành nhựa 30cm : 12.000/ bó 30 cây
heart emoticon Kẽm xi : 14.000/ bó 50 cây.

GỐC MAI BONSAI
Kích thước:  30cm 
Giá : 100.000

Thông tin sản phẩm: NỤ MAI 
Nụ xanh : 1.000/ cái - 38.000/50 cái
Nụ vàng : 1.200/ cái - 42.000/50 cái 

CỎ SỢI: 5.000/ Bịch 
RÊU BỘT : 6.000/ Bịch 
KEO SỮA: 5.000/ HỦ
DD LẤP MỐI BONSAI: 30.000/hủ

Thông tin sản phẩm: GÒN NHỒI
MSP: NPLG
Gía: 45.000/0.5kg - 85.000/kg

BONSAI DÁNG ĐỔ
Kích thước: cao 28cm , rộng 30-35cm
Giá : 185.000

Comments